Skip to content

Oslo Works er vinner av arkitektkonkurransen

 

Beha kvartalet eiendom AS inviterte høsten 2022 til et parallelloppdrag for utviklingen av Beha kvartalet i Porsgrunn sentrum.

Beha kvartalet har sammen med bla Gamle Urædd en sentral plassering i Porsgrunn by inntil togstasjonen og bykjernen.

Parallelloppdraget (arkitektkonkurransen) for mulighetsstudien hadde som overordet mål å utforske hvilke tålegrenser området har ved transformasjon, ombruk og fortetting. Dette gjelder både grad av utnytting og høyder utover det Porsgrunn har i dag.

Hva ønsker vi å få til

Schanke Eiendom ønsket tilrettelagt for helsehub i sørøstre del av planområdet og hotell som kan betjene både Kjølnesområdet, sykehuset og Herøya industripark. På overordnet nivå ønskes et flerfunksjonelt byområde utviklet med både kontorer, handel og en viss andel boliger, for eksempler studentboliger, long stay boliger etc. Forbindelser for myke trafikanter til omkringliggende områder og sikring av blågrønne verdier vektlegges også.

Ca 10 000m² gulvareal forutsettes beholdt inntil videre, deriblant Beha sport, mens Behas administrasjonsbygg ønskes bevart permanent. Parallelloppdraget dreide seg derfor også om å utvikle en strategi for etappevis utvikling, midlertidig bruk av arealene og tilrettelegging for attraksjoner og økt byliv.

Bilde nye Beha kvartalet fra Vallermyrene

 

Hvorfor er Oslo Works vinneren?

Juryen mener at forsalget til Oslo Works viser en god forståelse av Porsgrunns landskapsmessige og bygningsmessige karakter som tett småby.

Byplangrepet med torget «Kokepunktet» inntil og sør for det bevaringsverdige Beha bygget vil skape et aktivitetstyngdepunkt i nordenden av planområdet. Torgets størrelse og skjerming med ny bebyggelse mot miljøbelastninger fra nord og tilgrensede hovedveger vil gi et meget attraktivt og solfylt byrom. «Den grønne kilen» langs jernbanesporene skal gi trygge byrom og et økt byliv.

 

Bilde nye Beha kvartalet kokepunktet

 

Hotell på området

Plassering av hotellet på 12-16 etasjer, tilbaketrukket fra omliggende gater, men framskutt mot «Den grønne kilen» gir en god synlighet fra jernbanestasjonen. Plasseringen midtveis i planområdet i nærheten av Bånnåsen/mot Bjørntvedtåsen demper landskapsmessig byggets høyde og sprer aktiviteten i området. Plasseringen mellom «Den grønne kilen» og Beha-alléen vil bidra til å styrke aktivitetene langs Beha-alléen, og dermed også styrke Beha-alléen som bindeledd mellom Kjølnes, Beha kvartalet og bykjernen.

 

Bilde nye Beha kvartalet hotell

 

Forslagets styrke ligger i den strategiske tilnærmingen til midlertidig bruk og etappevis utvikling av området. I tillegg til å vise kraftfull og aktivt parkdrag med overvannshåndtering langs jernbanesporene viser forslaget også en god forståelse og kreativitet i forhold til midlertidig bruk og endring. Forslaget om å bruke Maxbo-hallen og stålverkshallen for lagring av  bygningsmaterialer i byggefasen er særlig interessant.

Bruk av Maxbo-hallen til et ikke-klimatisert, men delvis innglasset rekreasjons- og idrettsflate, bør utforskes nærmere. «Den grønne kilen» vil kunne gi Porsgrunn by et nytt tilbud bla for ungdom som bysamfunnet kan ha stor glede av. Dette vil samlet kunne gi godt grunnlag for økt sosial og klimamessig bærekraft.

Illustrasjoner av mulighetsstudiet til Oslo Works for Beha kvartalet

Bilde nye Beha kvartalet Den grønne kilen

 

Bilde nye Beha kvartalet Porsgrunn mulighetsstudie

 

Bilde nye Beha Kvartalet helse aktivitet kultur

 

LoPe utvider og etablere seg i Porsgrunn

LoPe er en mikrointegreringsforening som ble startet for å skape økt oppslutning omkring kjerneverdiene som nestekjærlighet, menneskeverd og fredsskapende aktiviteter.

LoPe ble startet av Peri-Ilka Tincman i 2016 og har frem til nå hatt kontorer i Skien. Nå utvider de til Porsgrunn og de er allerede i gang i de nye lokalene i Sentrumgården (2.etg) i Porsgrunn.

LoPe er et åpent, lavterskeltilbud for å få hjelp til å løse hverdagsproblemer. Disse problemene kan virker små og ubetydelige for mennesker som vet hvordan de skal håndteres. Men når slike oppgaver virker uløselige og hoper seg opp i store mengder, vil de presse på den samlede livskvaliteten. Mennesker med hverdagsutfordringer blir sittende fast i sine uløste problemer – derfor jobber LoPe med mikrointegrering – hvert enkelt menneske skal bli sett og hørt, og dermed ha overskudd til å videre integrere seg i samfunnet.

De gir èn til èn-hjelp, slik at de kan få mulighet til å konsentrere seg om de viktige tingene for god integrering, for eksempel språkopplæring. En viktig oppgave er jobbsøknader, CV og integrering. De bruker sitt nettverk..

I løpet av 2022 hadde LoPe over 600 saker, så behovet for hjelp er stort.

Vi ønsker LoPe lykke til med den viktige jobben de gjør i sine nye lokaler i Sentrumgården.

 

LoPe ansatte Porsgrunn

 

Butikklokale Sentrumgården storgata 146 Porsgrunn 3

Velkommen til Grenland Helsepark – Porsgrunn

Grenland Helsepark vil etableres på Beha Kvartalet som ligger midt i Knutepunkt Porsgrunn. Beha Kvartalet er et stort handelsområde i dag og består av flere aktører innen bl.a. helse, handel, dagligvare og undervisning. Det er kort vei til tog, buss, taxi og hotell.

Et par minutters gange unna er Universitetsområdet (USN) – Campus Porsgrunn med over 50 studietilbud og ca. 2 800 studenter, Porsgrunn Videregående Skole med ca. 1 150 elever, Kjølnes Ungdomsskole, Topp Idrett Porsgrunn i tillegg til Kjølnes Idrettspark som består av et stort idrettsanlegg i tillegg til ny flerbrukshall og et nytt stort svømmeanlegg.

 

Grenland Helsepark vil være på ca 12 000-14 000 kvm og er planlagt som første byggetrinn. Mål om ferdigstillelse er 2024. I planen for området inngår også et hotell som vil ligge i nær tilknytning til Helseparken.

Vi ønsker en Helsepark med et stort spekter av tjenester og tilbud og ønsker å ha med oss aktører innen følgende områder/bransjer.

 • Allmennmedisin/fastleger
 • Spesialisthelsetjeneste
 • Kirurgisk klinikk
 • Røntgensenter
 • Kvinneklinikk
 • Rehabilitering
 • Fysikalsk klinikk
 • Psykologi og psykiatri
 • Tannhelse
 • Helse og velvære
 • Treningssenter
 • Apotek
 • Spisested

 

Ønsker du å høre mer om Grenland Helsepark, ta gjerne kontakt med oss.

1317 Beha Kvartalet 3d illustrasjon bilde 3 10.06.21

 

 

1317 Beha Kvartalet 3d illustrasjon bilde 2 11.06.21

 

 

 

 

Alibaba Telecom trives i nye lokaler i Storgata 107

Alibaba Telecom flyttet i slutten av mai inn i Storgata 107, de flyttet da ca 100 meter fra Storgata 94 hvor de frem til det hadde holdt til.

Vi har snakket med Ali Reza, han er en av 2 brødre som eier og driver Alibaba Telecom. Det hele startet for over 4 år siden, lillebror kom på ideen og mente at det var et marked for en slik type butikk. Etter å ha jobbet frem konseptet åpnet de sin første butikk på Amfisenteret Larvik i april 2017. Butikken ble tatt godt imot og etter dette har det blitt flere butikker, hele 5 stykker og den siste ble åpnet på Liertoppen kjøpesenter høsten 2020.

Ali forteller at deres styrke er god service og et bredt utvalg av varer. De har deksel og mye annet tilbehør til forskjellige typer mobil telefoner. De selger nye og brukte mobil telefoner, men det de satser mest på er reparasjon av mobil telefon, ipad og nettbrett. De reparerer mens kunden venter, det er jo ingen i dag som ønsker å være uten telefon 😊.

Jeg spør hvem som er i deres kundegruppe og Ali sier at de har en bred og stor kundegruppe, dvs alle som har telefon og det er jo de fleste i disse dager.

Alibaba Telecom trives i nye lokaler og Ali forteller at hovedgrunnen til at de flytter var at de fikk et større lokale, en god plassering med flere gode aktører som naboer, noe de håper vil trekke enda flere kunder til butikken. Alibaba Telecom jobber også med noen nye planer fremover da de ønsker å ha flere ben å stå på, dette gleder vi oss til å høre mer om.

 

Alibaba Telecom Storgata 107 Porsgrunn

 

Alibaba Telecom Storgata 107

Ny leietaker i Sentrumgården – velkommen til Orchid Nails

Lan Bui er driver av Orchid Nails og har jobbet med negler i mange år. Lan som opprinnelig er fra Vietnam har bodd og jobbet flere år i Oslo, men nå var tiden kommet for å flytte på seg.

Lan og ektemann Kevin Lam så muligheten når det tidligere lokalet til Varden ble ledig. Med en veldig fin og sentral beliggenhet, gode naboer og en bra størrelse på lokalet for virksomheten de skulle starte var det bare å sette i gang. De har brukt den siste måneden til å pusse opp lokalene og det har blitt kjempe fint.

Orchid Nails satser på negler, men vil også ha vippeextentions. I Oslo er det veldig populært med asiatiske neglesalonger, men i området her er det få slike neglesalonger. Lan mener at en suksessoppskrift er effektiv behandling og rimelige priser.

I tillegg til neglebehandling har de to stoler med vannbad for pedikyr. Dette er noe alle bør unne seg nå før sommeren starter.

Vi ønsker Orchid Nails lykke til 😊

 

Orchid Nails Sentrumgården

 

OrchidNails Sentrumgården Porsgrunn

Wright trafikkskole – en vellykket etablering i Storgata i Porsgrunn.

Jeg møter Roger Aukland som er Regionleder og Avdelingsleder i Porsgrunn Andreas Amundsen til en hyggelig prat i deres lokaler i Storgata 148. De holder til på gateplan i det flotte bygget fra 1899 som tidligere huset Sparebanken. Wright trafikkskole har satt sitt personlige preg på lokalene og deres signatur farge grønn er fremtredende på veggen når du går forbi lokalene eller du kommer innom for å snakke med Camilla som holder orden på både kunder, systemer og kjørelærere.

Jeg lurer på når historien til Wright trafikkskole startet og Roger forteller at det startet i 1997 med en etablering på Haugenstua i Oslo, hvor de i dag har sitt hovedkontor. Wright trafikkskole har norske eiere noe Roger og Andreas synes er veldig positivt.

Wright trafikkskole etablerte seg sommeren 2020 i Porsgrunn og i Storgata 148, da hadde de sett etter lokaler i Skien og Porsgrunn en god stund. Valget falt på Storgata da de umiddelbart likte lokalene, de er åpne, lyse og har flott utsikt til elva, men ikke minst en god synlighet ut mot Storgata. I tillegg var det også viktig at det var kort vei til skolen og knutepunkt, tilgjengelighet betyr mye.

Andreas forteller at de er fornøyd med oppstarten og de har fått god hjelp fra Wright med alt som skal på plass når man starter ny virksomhet. Etterspørselen har vært god og timene fylles raskt opp.

Wright avdeling Porsgrunn tilbyr Trafikalt grunnkurs i tillegg til klasse B manuell og automat. På sikt ønsker de også å utvide tjenestetilbudet. Roger sier de får gode tilbakemeldinger på at de er en «ung» bedrift bestående av unge medarbeidere. Dette er trafikklærere med fersk kunnskap som er verdifullt for kundene. Det ser ut til å være en gjeng som trives veldig god sammen og som på kort tid har fått et bra miljø.

 

 

Storgata 148 Wright trafikkskole 3

Rock frisør – en frisørsalong med stort fokus på dagens motebilde

Vi møter en blid og positiv Gina Helgesen som driver Rock Frisør og lurer på når det hele startet? Gina forteller at alt startet høsten 2015, da hadde hun en stund tenkt at det hadde vært gøy å etablere noe for seg selv. Gina går forbi lokalene på Hammondgården og tenker at her kan jeg etablere med, det er god beliggenhet, et åpent og fint lokale med store vinduer så man opplever å være en del av bybildet. I løpet av noen timer har hun booket avtale med Karianne Schanke og var inne i lokalene, så begynte ballen å rulle. Med seg på laget fikk hun Helene som da jobbet i en frisørsalong på et kjøpesenter og ønsket forandringer, se ut og oppleve mer liv og røre.

I januar 2016 åpnet salongen under navnet Rock frisør, jeg spør Gina hva som er tanken bak navnet og hun sier at hun var litt ferdig med alt som var «klassisk» og A4 og ønsket noe som var litt mer crazy og rocka, derav navnet Rock frisør.

Når det gjelder hva som er viktig for Gina og Helene så er det service, de er på tilbudssiden, skal være best på det de gjør, ha god dialog med kunden om deres behov og ønsker at kunden skal oppleve litt «hverdagsluksus» når de går til frisøren. Det skal være gode vibrasjoner i salongen, kundene skal være trygge og de ansatte holder seg oppdatert på det som skjer og har god kunnskap. I tillegg er jentene opptatt av framsnakking av sine kolleger, andre butikker og velværetilbud i byen. Dette mener de er viktig for at alle skal lykkes og for at kundene skal velge å komme til sentrum og benytte seg av det fine og varierte tilbudet som finnes.

 

Rock frisør har satset på noen områder de er alene om og som de har fått veldig god respons på. De har blant annet Sweetees Keratinbehandling og Marvelous hair extensions, dette er extentions som er laget av europeisk hår med god kvalitet. Kundene er kjempefornøyd, de får veldig gode tilbakemeldinger og flere av kundene kommer langveis fra.

Rock frisør er opptatt av å være synlig og de bruker Instagram og Facebook aktivt for å profilere og markedsføre seg samt legge ut nyttig informasjon. De håper også å tiltrekke seg nye og yngre kunder.

Gina og Helene har også i disse krevende tider jobbet med litt «oppsøkende» frisørtilbud. Hver tirsdag er Gina på Meierigården helse- og aktivitetssenteret og Helene er på Vestsiden helse- og aktivitetssenter hver onsdag. Dette har blitt veldig godt mottatt av kundene.

 

Hammondgården Rock Frisør 1

Schanke Eiendom satser høyt i Porsgrunn

Vi har jobbet store deler av 2020 med utviklingsplaner og en mulighetsstudie for Beha kvartalet. Dette arbeidet er gjort sammen med Point Arkitekter.

Beha kvartalet ligger sentralt i Knutepunkt Porsgrunn med store utviklingsmuligheter. Hele området med Vallermyrene, Beha kvartalet og offentlig kommunikasjon med tog, buss og taxi er et viktig knutepunkt for hele kommunen.

Vi har invitert kommunen til en presentasjon for å vise våre planer for området i tillegg har vi snakket med Varden som publisert en flott artikkel om våre planer. Dette er planer som er viktige for Porsgrunn sentrum og for hele kommunen.

Det første steget nå vil være reguleringsarbeid for området og det arbeidet ønsker vi å bidra i sammen med kommunen.  Planen fra kommunens side er at dette arbeidet skal startes opp i 2021.

I forbindelse med mulighetsstudien har vi vært i kontakt med flere ulike aktører ang en mulig etablering i området, helse er et satsningsområde og vi har allerede mye helse der i dag. Hotell, butikker, servering, kontor, undervisning er også noe vi ser for oss på Beha kvartalet. Samtidig ønsker vi å ivareta våre eksisterende leietakere.

Vi gleder oss til å jobbe videre med planene.

 

 

Kaffe og thespesialen – et viktig møtested i Porsgrunn

Det er god atmosfære i kaffebaren til Stine Abrahamsen. Kaffe og thespesialen er en institusjon i Porsgrunn og det hele startet i 1961 hvor butikken solgte kaffe, the og krydder i løsvekt. Den gang med beliggenhet nesten rett ovenfor gaten hvor de er i dag, etter noen års drift der flyttet de til Schankebygget hvor de har blitt værende i mange år.

Stemningen i lokalet er lun og god, det er dempet belysning og innredningen er en blanding av gammelt og nytt, det er en hjemmekoselig atmosfære i kaffebaren. Man hører summing av kunder som prater og lyden av espressomaskinen som tryller frem den nydeligste kaffe, som kundene sier er den beste kaffen i byen.

Jeg spør Stine hva som kjennetegner kaffebaren, hun sier at det er de faste kundene, de gir tilbakemelding om at her er det lett å komme alene og nyte en kopp kaffe. Hun forteller også om de «faste» vennegjengene som møtes og at det er flere som sier at de har fått venner av å komme til kaffebaren, det synes Stine er hyggelig å høre.

Kaffebaren selger kaffe og the fra kjente Solberg og Hansen, i tillegg til sjokolade og andre søtsaker. Nå før jul bugner det av nydelige fristelser. Kaffe og thespesialen har også et samarbeid med bakeriet Ikke bare brød, i tillegg baker de selv så ferske bakevarer får du kjøpt hver dag.

Kaffebaren har i disse tider vært et etterlengtet og kjært tilskudd i hverdagen for mange. Her kan man sitte ute eller inne med god avstand og nyte en kopp kaffe og slå av en prat. Stine får mange tilbakemeldinger på at det er viktig for kundene å ha et slikt møtested, i tillegg er kundene opptatt av å bruke byen og kaffebaren ligger veldig sentralt i Storgata.

 

Kaffe og thespesialen

 

 

Storgata Konditori og Bakeri – et sted med mange fristelser

Beliggenhet, synlighet og bra butikker i nærheten er viktig for å kunne lykkes.

Jeg møter en veldig blid og hyggelig driver av Storgata Konditori og Bakeri. Driver Omid etablerte denne flotte butikken for 4 år siden.

De hadde da vært på utkikk etter en god beliggenhet i lang tid og kikket flere steder i Porsgrunn og i andre byer. Valget falt heldigvis på Storgata i Porsgrunn. Omid forteller at Storgata har blitt veldig flott og det er bra med kunder, i tillegg stanser bussene nesten utenfor døra. Grenland Asiamat er en viktig samarbeidspartner og det er positivt at de er etablert i nærheten.

Storgata Konditori og Bakeri har satset på kaker og her kan man bestille kaker til enhver anledning og med akkurat det motivet/uttrykket man ønsker. Vi anbefaler å følge dem på Facebook og Instagram for å se alle de flotte kakene de lager.

I tillegg til dette har de disken full av nydelige kaker som, Tyrkisk baklava, Syrisk kunafa i tillegg til et utvalg av iranske kaker. Skulle kundene ha lyst på is har de et stort utvalg og mange ulike typer, de selger også snacks, godteri og gaver.

Omid forteller at de har kunder som kommer fra Bergen, Tønsberg, Sandefjord og Larvik i tillegg til Skien. De har et unikt konsept og har varer det ikke er enkelt å få tak i andre steder.

 

Kakedisk Storgata Konditori og Bakeri 3

Tilbake til toppen