LoPe er en mikrointegreringsforening som ble startet for å skape økt oppslutning omkring kjerneverdiene som nestekjærlighet, menneskeverd og fredsskapende aktiviteter.

LoPe ble startet av Peri-Ilka Tincman i 2016 og har frem til nå hatt kontorer i Skien. Nå utvider de til Porsgrunn og de er allerede i gang i de nye lokalene i Sentrumgården (2.etg) i Porsgrunn.

LoPe er et åpent, lavterskeltilbud for å få hjelp til å løse hverdagsproblemer. Disse problemene kan virker små og ubetydelige for mennesker som vet hvordan de skal håndteres. Men når slike oppgaver virker uløselige og hoper seg opp i store mengder, vil de presse på den samlede livskvaliteten. Mennesker med hverdagsutfordringer blir sittende fast i sine uløste problemer – derfor jobber LoPe med mikrointegrering – hvert enkelt menneske skal bli sett og hørt, og dermed ha overskudd til å videre integrere seg i samfunnet.

De gir èn til èn-hjelp, slik at de kan få mulighet til å konsentrere seg om de viktige tingene for god integrering, for eksempel språkopplæring. En viktig oppgave er jobbsøknader, CV og integrering. De bruker sitt nettverk..

I løpet av 2022 hadde LoPe over 600 saker, så behovet for hjelp er stort.

Vi ønsker LoPe lykke til med den viktige jobben de gjør i sine nye lokaler i Sentrumgården.

 

LoPe ansatte Porsgrunn

 

Butikklokale Sentrumgården storgata 146 Porsgrunn 3