Karianne Schanke

Karianne Schanke


Mine oppgaver er å ivareta driften av selskapet på best mulig måte og sikre gode relasjoner med alle våre leietakere, leverandører og samarbeidspartnere. Jeg er opptatt av at næringslivet i Porsgrunn skal ha vekst og utvikling, og at det skal være et attraktivt sted å etablere seg.
Les mer