Vi har jobbet store deler av 2020 med utviklingsplaner og en mulighetsstudie for Beha kvartalet. Dette arbeidet er gjort sammen med Point Arkitekter.

Beha kvartalet ligger sentralt i Knutepunkt Porsgrunn med store utviklingsmuligheter. Hele området med Vallermyrene, Beha kvartalet og offentlig kommunikasjon med tog, buss og taxi er et viktig knutepunkt for hele kommunen.

Vi har invitert kommunen til en presentasjon for å vise våre planer for området i tillegg har vi snakket med Varden som publisert en flott artikkel om våre planer. Dette er planer som er viktige for Porsgrunn sentrum og for hele kommunen.

Det første steget nå vil være reguleringsarbeid for området og det arbeidet ønsker vi å bidra i sammen med kommunen.  Planen fra kommunens side er at dette arbeidet skal startes opp i 2021.

I forbindelse med mulighetsstudien har vi vært i kontakt med flere ulike aktører ang en mulig etablering i området, helse er et satsningsområde og vi har allerede mye helse der i dag. Hotell, butikker, servering, kontor, undervisning er også noe vi ser for oss på Beha kvartalet. Samtidig ønsker vi å ivareta våre eksisterende leietakere.

Vi gleder oss til å jobbe videre med planene.