Beate Lund Morkemo

Økonomi og administrasjonsansvarlig

Mine oppgaver er å hjelpe leietakerne med det økonomiske rundt leieforholdet. Jeg fører regnskap, fakturerer og svarer på henvendelser. I tillegg ivaretar jeg administrative oppgaver.