Mine oppgaver er å ha ansvaret for utleie av våre lokaler. Jeg jobber med eksisterende leietakere og mot potensielle nye leietakere. Jeg er opptatt av å finne optimale løsninger for våre leietakere og sikre et godt og langsiktig samarbeid.